Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 3 Sıra: 4 / No: 753 /     DOI:

Türkiye'de Genç İşsizliğinin Görünümü ve Ulusal İstihdam Stratejisi Çerçevesinde Genç İşsizliğinin Önlenmesine Yönelik Tedbirler
Dr. Öğretim Üyesi Beril BAYKAL - Dr. Öğretim Üyesi İrep KIROÄžLU BAYAT
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü - Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:
Makalenin amacı Türkiye`de genç işsizliğinin görünümü hakkında bilgi vermek ve geliştirilen ulusal istihdam stratejisinin genç işsizliğine yönelik politikalarını ortaya koymaktır. Literatür taraması şeklinde tasarlanan çalışma çerçevesinde ilk olarak genç işsizliği tanımlanarak nedenleri ve sonuçlarından bahsedilmiş, Türkiye`de genç işsizliğinin ulaştığı boyutlar TÜİK verilerinden yararlanılarak ortaya konmuş ve Türkiye`de genç işsizliğinin olası nedenleri üzerinde durulmuştur. Türkiye`de ulusal bir istihdam stratejisinin oluşum sürecinden bahsedilerek stratejinin genç işsizliği ile ilgili tedbirleri ve bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde kurum ve kuruluşların sorumlulukları açıklanmıştır. Veriler genç nüfus açısından beşeri sermaye avantajına sahip olan Türkiye`de genç işsizliğinin önemli bir sorun haline geldiğini göstermektedir. İşgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa çözümler getirmek amacıyla oluşturulan Ulusal İstihdam Stratejisi`nde de gençlere yönelik özel tedbirler alınmış olup, işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede gençlere yönelik politikalarda en büyük sorumluluğu Türkiye İş Kurumu almakta iken, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de yükümlülüklerinden ve katkısından söz etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç İşsizliği, Ulusal İstihdam Stratejisi

Abstract:

The aim of this article is to provide information about the prospect of youth unemployment in Turkey and to reveal the policy of national employment strategy for youth unemployment. In the framework of the article designed as a literature review, first of all, youth unemployment is defined and its causes and consequences are mentioned. The size of youth unemployment in Turkey has been demonstrated utilizing the TUIK data and focused on the possible causes of youth unemployment in Turkey. Finally mentioning the process of formation of a national employment strategy in Turkey, precautions of strategy related to youth unemployment were mentioned and the responsibilities of institutions and organizations in the implementation of these precautions were explained. Data shows that youth unemployment has become a major problem in Turkey which has the human capital advantage of the youth population. In the National Employment Strategy, which was created to solve the structural problems in the labour market and bring solutions to the unemployment problem, special precautions were taken for young people and it was aimed to remove the obstacles to participation in the labour market and employment. In this framework, while the Turkish Employment Agency takes the greatest responsibility, it is possible to talk about other public institutions and organizations and non-governmental organizations obligations and contributions.

Keywords: Unemployment, Youth Unemployment, National Employment Strategy.

64193 kez görüldü, 532 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi