Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 604 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0297.x

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlerde Çalışanların Tükenmişliğine Etkisi; Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
Meltem ALTINAY, Yrd.Doç.Dr.Ercan YAVUZ
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Özet: Bu çalışmanın amacı, Ankara`da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerinin stratejik insan kaynakları yönetimi algılarının örgütsel tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemek ve örgütsel tükenmişlik düzeylerinin demografik faktörler ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara`da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 455 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, okullarda uygulanan stratejik insan kaynakları yönetimi öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Tükenmişlik, Öğretmenler Abstract: This study sets out to determine effect of strategic human resources management teachers` burnout , to examine the teachers` burnout level at schools affiliated Ministry of National Education at Ankara associated with demographic information. The sample of this study constitudes 455 teachers in primary and secondary schools in Ankara in 2014-2015 education period.According to the results of study, it was determined that strategic human resources management in schools influences the teachers`burnout level. Key Words: Strategic Human Resources Management, Burnout, Teachers

64351 kez görüldü, 2071 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi