Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 678 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

Türkiye`deki Konteyner Limanlarının Web Sitelerinin İçerik Analizi
Serdar ALNIPAK-Adnan DUYGUN
Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü-İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü

Özet: Uluslararası ticarette ana taşımacılık türü olan deniz taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktaları limanlardır. Limanların en önemli türlerinden birisini oluşturan konteyner limanları rekabetin yoğun olarak yaşandığı yerlerdir. Dolayısıyla yoğun rekabet yaşanan tüm sektörlerde etkin olarak faydalanılan internet ve web siteleri, konteyner limanlarında da kullanılmaktadır. Bu bağlamda; tanıtım, hizmet pazarlaması, ödeme vb. gibi pek çok amaç için kullanılan sitelerde bulunması gereken içerik, görsellik, kullanım kolaylığı ve etkileşimli uygulamalara yönelik ölçütlerin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla; akademik literatür incelenmiş ve limanlarda çalışan uzmanlar ile odak grup görüşmeleri yapılarak konteyner limanlarının web sitelerinde bulunması gereken ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler; kategoriler, alt kategoriler ve onlara bağlı değişkenler şeklinde ifade edilmiştir. Literatür açısından ilk kez geniş kapsamlı olarak belirlenen bu kategori ve değişkenler baz alınarak, içerik analizi yöntemi ile deniz ticareti istatistiklerine göre 2015 yılında Türkiye’de en çok üretim yapan konteyner limanlarının web siteleri analiz edilmiş, özellikle müşteri ilişkileri ve pazarlama faaliyetleri açsından web sitelerini ne derece etkin kullandıkları incelenmiştir. Araştırma soncunda web siteleri incelenen konteyner liman işletmelerinin, genel olarak web sitelerini orta düzeyde etkin kullandıkları belirlenmiş ve etkinliğin artırılması için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konteyner Limanı, Web Sitesi, İçerik Analizi, Müşteri İlişkileri, Pazarlama Faaliyetleri

 

 

Abstract: The starting and ending points of maritime transport, which is the main transport type
in international trade, are ports. Container terminals, which form one of the most important types of ports, are places where competition is intensively experienced. Therefore, internet and websites which are utilized effectively in all sectors where intense competition is taking place are also used in container ports. In this context; it is important to determine the criteria for content, visuality, ease of use, and interactive applications that must be found in the sites which are used for many purposes such as promotion, service marketing, payment, etc. For this purpose; the academic literature was examined and focus group meetings were held with port experts to determine the criteria that should be found on the websites of the container ports. These criteria are stated as categories, subcategories, and variables related to them. According to the content analysis method, the websites of the container ports that produced the most in Turkey in 2015, were analyzed based on these categories and variables which are widely determined for the first time in terms of literature, especially how effectively they use websites in terms of customer relationships and marketing activities. According to this research, it has been determined that these container ports use websites at a medium-level effectiveness and some recommendations have been made about what to do to increase this level.

Keywords: Container Port, Website, Content Analysis, Customer Relations, Marketing Activities.

 


64189 kez görüldü, 1188 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi