Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 757 /     DOI:

Türkiye’de İstihdamda Aracı Şirketlerin Profili
Dr. Ebru IŞIKLI
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Özet:
Bu makalenin amacı Türkiye’de faaliyet gösteren, istihdamda aracı şirketlerin profilini çıkarmaktır. Profil analizi için lisanslı aracı şirketlerin ölçekleri, faaliyet alanları, kuruluş tarihleri ve girişimcilerinin nitelikleriyle ilgili değişkenler hazırlanmış ve bir veri seti oluşturulmuştur. Böylece istihdamda aracı şirketlerin profilleri, yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak önceki yıllarda gerçekleştirilen profil analiziyle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunca mesleki faaliyet olarak geçici işçi sağlamanın yasallaşması ardından düşük ücretli işler için aracılık yapan şirket oranının arttığı tespit edilmiştir. Özel istihdam büroları ismiyle bilinen şirketlerin geçici işçi sağlamayı mesleki faaliyet olarak gerçekleştirmesinin yasallaşması tarafında olanların iddia ettiği gibi kayıt dışı çalışan firmaların kayıt altına alındığı tespit edilemese de organizasyon firmaları gibi diğer sektörlerde görünen şirketlerin yasallaşmayla beraber sektörde yer almaya başladığı tespit edilmiştir. Makale aracı şirketler ve istihdam tartışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: İstihdamda aracılık, özel istihdam büroları, işe alım endüstrisi

Abstract:

This article aims to picture the profile of labour market mediators in private sector operating in Turkey. For a profile analysis, several variables related to the company scale, fields of activity, establishment date and qualifications of entrepreneurs are developed while creating the data set. In this way, the profiles of labour market mediators were compared with the profile analysis conducted in previous years, taking into account the legal regulations and international changes. The comparison showed a qualitative change in the mediators’ market. The research showed that the rate of intermediary companies for low-paid jobs has increased. As a result of the research, it was determined that after the legalization of providing temporary workers as professional activities, the rate of intermediary companies for low-wage jobs increased. It has been found that companies that were in other sectors, such as organization firms, are included in the recruitment sector with the legalization, although it has not been found that companies working informally are registered as claimed by those who are in the side of legalizing the temps. The article aims to contribute to the debates on labour market mediators and employment.

Keywords: Labour market mediators, prive employment agencies, recruitment industry

1147 kez görüldü, 95 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi