Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 750 /     DOI:

Koronavirüs Salgını Döneminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Barış SEÇER- Mert Okan YAZICI
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi - Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Programı, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet:
Koronavirüs ortaya çıktığı tarihten itibaren yaşamın her alanını etkilediği gibi işgücü piyasalarını ve insan kaynakları yönetimini de yakından etkilemiştir. Çalışmada koronavirüs salgınının insan kaynakları yönetimine olan etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Bunun için 21 insan kaynakları çalışanı ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın analizinde katılımcıların ortak görüş ve deneyimlerinden hareketle 200 tematik kodlama yapılmış, 6 ana tema ve 38 alt tema belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs salgını insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini etkilemiş, insan kaynakları çalışanlarının olumsuzluklarla karşılaşmasına sebep olmuş, salgın döneminde insan kaynakları çalışanları bazı farkındalıklar kazanmış, çalışanlarda salgın döneminde insan kaynakları yönetimine karşı beklentiler oluşmuş ve insan kaynakları çalışanları salgın sonrası insan kaynakları yönetiminin nasıl olacağına ilişkin öngörüler geliştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, İnsan Kaynakları Yönetimi, Koronavirüsün Etkileri

Abstract:

Coronavirus has also closely affected labor market and consequently, human resource management just as it has affected all the fields of the life from the date it has emerged. In this study, it was aimed to investigate the impacts of the outbreak of coronavirus on human resource management. For this, a qualitative research was carried out with 21 employees who work in the department of human resource. In the analysis of the research, 200 thematic coding was done with reference to the common opinions and experiences of the participants and 6 main themes and 38 sub-themes were determined in the end. According to the results of the research, the outbreak of coronavirus has affected activities of human resource departments, led the human resources employees to face many difficulties as well; however, human resource employees gained some awareness during the outbreak period, and the human resource employees developed predictions about how the human resources management would be after the outbreak period.

Keywords: Coronavirus, Human Resources Management, Impacts of Coronavirus

64041 kez görüldü, 567 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi