Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 679 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

KİTAP DEÄžERLENDİRME – Joseph Stiglitz (2004), Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı,
Dr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK
Aksaray Üniversitesi İİBF

Özet: Çalışmada Joseph Stiglitz’in Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı kitabının incelemesi yapılarak, Stiglitz’in mesleki deneyimlerinden hareketle yaptığı neo-liberalizmin özeleştirisi tartışılmıştır. Kitap incelemesi yönteminin kullanıldığı çalışmada kitabın genel çerçevesi ve Stiglitz’in görüşleri ortaya konularak, bu görüşlerin hangi argümanlarla desteklendiği açıklanmıştır. Kitapta yer alan görüşlere yönelik eleştirilerin ortaya konulması ile sonuçlanan çalışma, Stiglitz’in neoliberal küreselleşme sürecine ve küreselleşmenin enstrümanlarına bakış açısını inceleme amacındadır.

Anahtar Kelimeler: Joseph Stiglitz, Küreselleşme, Neo-liberalizm, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Kitap incelemesi

Abstract: In the study, Joseph Stiglitz’s book on the Globalization And Its Discontents was examined and the neoliberalism self-criticism that Stiglitz made with his professional experience
was discussed. In the study that used the book review method, the general framework and the views of Stiglitz were explained, and the arguments with which these views were supported were explained. The work that resulted in the criticism of the views in the book is to examine Stiglitz’s point of view on the neoliberal globalization process and the instruments of globalization.

Keywords: Joseph Stiglitz, Globalization, Neo-liberalism, Globalization, Globalization And Its Discontents, Book Review


64581 kez görüldü, 1175 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi