Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 653 /     DOI: 10.246/isguc.346290

Müşteri Temelli Marka Değeri:İnegöl Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Çağatan TAŞKIN-Arş. Gör. Onur ÖZTÜRK-Arş. Gör. Ahmet Akif KARADAMAR,
Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet:

Ürün ve hizmetlerin taklit edilmesinin giderek daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi sonucunda, işletmelerin rekabet halinde bulunduğu rakiplerinden farklılaşabilmesinin en önemli yolu güçlü marka değerine sahip markalar oluşturmaktır. Destinasyonların da tıpkı birer ürün gibi değerlendirilebileceği günümüzde, gerek dünya, gerekse Türkiye’de destinasyonlar, hedef pazarlarından daha fazla pay elde edebilmek, daha fazla yerli ve yabancı turist ve yatırımcıları çekebilmek gayesi güderek “marka destinasyon” olma çabası içindedirler.

Bu araştırma, yerleşik becerisi mobilya olan İnegöl destinasyonu için yapılmıştır. Yazın taraması sonucunda oluşturulan müşteri temelli marka değeri modeli ile müşteri temelli marka değerini meydana getiren unsurlar arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bunun sonucunda İnegöl destinasyonunun kalkınması ve destinasyonun müşteri temelli marka değerini güçlendirmesine yönelik markalama ve pazarlama stratejileri önermek amaçlanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, destinasyon marka bilinirliğinin destinasyon marka bağlılığı üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte destinasyon marka bağlılığının da destinasyonun müşteri temelli marka değeri üzerinde bir etkisinin mevcut olduğu ortaya konmuştur. Modelleme sonuçlarına göre, algılanan değerin marka imajı boyutunun önemli ve güçlü bir öncülüdür. Elde edilen sonuçlara göre, pazarlama ve markalama stratejileri önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müşteri Temelli Marka Değeri, İnegöl Destinasyonu, Destinasyon Markalaması

Abstract:

As products and services may fastly and easily imitated by others, the main way which businesses can differentiate from their rivals is to create brands which have strong customer based brand equity. Because destinations can be considered as products, destinations are trying to be “ destination brands” to get more local and foreigner tourists and to attract investors for gaining more market share from their target markets, both in the world and Turkey. This research was conducted for İnegöl destination. The customer based brand equity model which was created by literature review aimed to test the relationships between the components of customer based brand equity. By analyzing the test results, suggesting marketing and branding strategies to develop and strengthen the customer based brand equity of İnegöl destination were aimed.

Results of this study indicate that destination brand awareness has an impact on destination brand loyalty. In addition, brand loyalty has been found to have an impact on destination customer based brand
equity. Perceived value has also been found to be a strong antecedent of brand image. According to the modelling results, marketing and branding strategies are proposed.

Keywords: Customer-based Brand Equity, İnegöl Destination, Destination Branding

Customer-based Brand Equity: A Research on İnegöl Destination DOİ: 10.246/isguc.346290

1977 kez görüldü, 162 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi