Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 650 /     DOI: 10.246/isguc.346264

İl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanında Aranan Nitelikler: Isparta Örneği
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI- Yrd. Doç. Dr. Pınar Göktaş-Semih BAŞ-Arş. Gör. Hasan RENÇBER-Burcu DEĞİRMENCİ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Bölümü ve İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Arş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet:

Kalitatif ve kantitatif yöntemlerin birlikte kullanıldığı araştırma ile, hem Ticaret Odası başkanında arzulanan niteliklerin tanımlanmasında kavramsal derinlik yakalanmış, hem de tespit edilen niteliklerin önem sırası belirlenmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerinde seçmenlerin oy verme davranışını etkileyen en önemli nedenlerden biri başkan adayının nitelikleridir. Bu bağlamda bu çalışmada Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanlık seçimlerinde üyelerin başkanda olmasını arzuladığı niteliklerin belirlenmesi amacıyla “Ticaret Odası başkan adayının, Ticaret Odası seçimlerinde firmalardan geniş bir destek alabilmesi için, ne tür nitelikleri olmalıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bulgulara göre üyeler tarafından bazı nitelikler hem yaygın olarak tercih edilmiş hem de son derece kritiktir. Bunlar; güvenilir dürüst ve sözünün eri, adaletli, liderlik vasıfları olan, iş bitirici, Isparta’yı önemseyen ve esnafla halkla iç içe olan nitelikleridir. Üyeler tarafından yaygın olmasa da son derece kritik olarak görülen nitelik, başkanın Ispartalı olmasıdır. Üyelerin yaygın olarak zikrettiği fakat kritik seviyede görmediği nitelikler ise başkanın birikimi ile ilgili olan niteliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret ve Sanayi Odası, Seçmen Tutumu, Başkanlık Seçimi, Aday Niteliği, Liderlik

Abstract:

With the research using qualitative and quantitative methods together, both conceptual depth is gained to determine the Chamber of Commerce and Industry president’s desired qualifications and determined qualifications are prioritized. One of the most important reasons affecting voters’ voting behaviour during the Chamber of Commerce and Industry presidential election is the qualifications of presidential candidate. In this context, this study searches for an answer “ What kind of qualifications of Chamber of Commerce and Industry presidential candidate should be during the Chamber of Commerce and Industry election for extensive support from companies?” with the aim of determine the president’s qualifications that member desired during Isparta Chamber of Commerce and Industry (ICCI) presidential election. According to findings, some qualifications are both widely preferred by members and it is extremely critical. These qualifications are; being reliable, honest and man of his word, fair, having leadership qualifications, fixer, caring for Isparta and living together with artisan and the public. Despite being not widely preferred by members, extremely critical qualification is that president is from Isparta. Qualification that is widely made mention by members is related to knowledge of president however this qualification does not seem critical.

Key Words: The Chamber of Commerce and Industry, Voter’s Attitude, Presidential Election, Candidate Qualification, Leadership


2169 kez görüldü, 249 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi