Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 7 / No: 637 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0327.X

Toplumun Gözünde Hemşirelik Hâlâ Bir Kadın İşi mi?: Erkek Hemşirelere Yönelik Tutum ve Önyargılar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
Yard. Doç. Dr. Temmuz GÖNÇ
Anadolu Üniversitesi – Edebiyat Fakültesi – Sosyoloji Bölümü

Özet:

Geleneksel toplumda erkeklerin hemşirelik görevleri yaptığı bilinse de modern anlamda hemşirelik mesleği kadın yoğun bir meslektir. Modern bir meslek olarak kurulma sürecinde hemşireliğin kadınlıkla özdeşleştirilmiş olması mesleğin kadın mesleği olarak algılanmasına neden olmuştur. Dünya genelinde erkeklerin hemşirelik mesleğine girişi 1970 sonrasında artmış, Türkiye`de ise 2007` den itibaren erkeklerin hemşire olarak çalışması mümkün olmuştur. Bu çalışma, Eskişehir`de 2015 yılında 707 kişilik bir örneklemle yürütülmüş olan nicel bir alan araştırmasının verilerine dayanarak toplumun erkek hemşerilere yönelik görüş ve tutumlarını, bu görüş ve tutumların sosyo-ekonomik ve demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini betimlemeyi ve erkek hemşirelerden bakım almak istemeyenlerin bu tercihlerinin nedenlerini sosyolojik olarak irdelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslekler sosyolojisi, çalışma sosyolojisi, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, pembe yakalı meslekler, erkek hemşireler

Abstract:


Although men have served as nurses in traditional society, as a modern profession, nursing is a female concentrated profession. While being established as a modern profession, nursing was identified with femininity and this paved the way to the perception of nursing as a women`s job. Men`s entry to nursing has increased after 1970. In Turkey men are egally allowed to work as nurses since 2007. Drawing upon the data of a quantitative research with a sample of 707, conducted in Eskişehir in 2015, this study aims to describe the opinions and attitudes of society towards male nurses, to describe the distribution of these as to socio-economic and demographic factors and to sociologically examine the reasons of people who refuse to receive care from a male nurse.

Keywords: Sociology of professions, sociology of occupations, sociology of work, sociology of gender, pink collared occupations, male nurses

64244 kez görüldü, 1238 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi