Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 2 / No: 632 /     DOI: DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0322.X

Sağlık Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı, Yararları ve Riskleri
Arş. Gör. Gülnur İLGÜN- Doç.Dr.Özgür UÄžURLUOÄžLU,
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Böülümü,

Özet:

Son yıllarda sosyal medya araçlarının kullanım düzeyi hem kurumlar arasında hem de bireyler arasında bir artış göstermiştir. Bu artışa paralel olarak sosyal medyanın sağlık kurumlarında kullanımı da yaygınlaşmıştır. Sağlık kurumlarında sosyal medyanın kullanımı hekimler ile hastalar arasındaki etkileşimi artırırken, hekim-hekim ve hasta-hasta etkileşimini de yükseltmektedir. Ayrıca sosyal medya araçlarının sağlık kurumlarında kullanılması toplum sağlığının yükseltilmesi gibi olumlu dışsallığı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de sağlık sektöründe sosyal medya araçlarının kullanımı konusu önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında sosyal medya araçlarının kullanımını incelemek ve sosyal medya araçlarının sağlık kurumlarına sağlamış olduğu yararları ve getirmiş olduğu riskleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sağlık Kurumları, Yararlar, Riskler

Abstract:

In recent years, the level of use of social media has shown an increase in both between institutions and individuals. In parallel with this increase the use of social media in health care institutions, it has become widespread. The use of social media in healthcare institutions increases interaction between physicians and patients. It increases interaction between physician-physician and patient-patient at the same time. Also the use of social media tools in health care institutions are bring along positive externalities, such as increasing public health. For this reason the issue of the use of social media tools in the health sector has an important role. In this context, this study aims to examine the use of social media in health care institutions and to reveal social media tools benefits provides and brought about risks in terms of health institutions.

Keywords: Social Media, Health Care Institutions, Benefits, Risks

65021 kez görüldü, 2112 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi