Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 4 Sıra: 11 / No: 614 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0305.x

Use of Emotional Intelligence In The Selection of Human Resources
Metin ATAK, İbrahim CEYLAN
Turkish Air Force NCO Vocational College

Özet
Gerek bireysel, gerekse örgütsel süreçlerdeki başarıya etkisi açısından son yıllarda üzerinde birçok araştırmalar yapılan Duygusal Zekâ, İKY süreçleri açısından da incelenmeye değer görülmektedir. Günümüzde özellikle, yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin zorunlu kıldığı insan profili, çalışanların sadece yüksek IQ`ya sahip olmasının yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışanlardan, sahip oldukları Duygusal Zeka ile sosyal süreçleri etkin bir şekilde yöneterek bireysel yetkinliklerini maksimize etmesi ve etkili sonuçlar üretmesi beklenmektedir. Bu çalışma, günümüzde önemi hızla artan Duygusal Zekânın, insanın yaşamını sürdürdüğü alanlardan biri olarak çalışma yaşamındaki kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada duygusal zekânın, organizasyonlarda performans, verimlilik, davranış gibi konularda etkisinin olup olmadığı literatürden yararlanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra araştırmanın temel odağı olan duygusal zekânın İnsan Kaynakları temininde nasıl uygulama bulduğu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi süreçleri.

AbstractEmotional Intelligence, on which many investigations have been held recently on the view of its effect both on personal advancement and on the process of organizational achievement, is also regarded to be examined in the sense of Human Resource Management. These days, particularly, the necessity of change and transformation on the human profile turns out to be true that it is insufficient for employees only to have higher IQ levels. It is expected from the employees not only to generate striking conclusions but also to maximize individual perfection by the way of using social process fruitfully in accordance with EQ that they have already had. This study focus on the use of working life as one of the areas people continue their existence of Emotional Intelligence whose importance is nowadays increasing rapidly. In this study, by using the literature, it is tried to be detected whether emotional intelligence has effect on issues such as performance, productivity, and behavior or not. Afterwards, it is examined how the emotional intelligence finds the area of application for the selection of Human Resources.


Keywords: Emotional intelligence, human resource management, human resource management processes.

63025 kez görüldü, 1933 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi