Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 3 Sıra: 7 / No: 555 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0257.x

Elderly People Volunteering in Long-Term Care Facilities In Izmir, Turkey
Sema OGLAK Shereen HUSSEIN
Department of Healthcare Management, School of Health Sciences, Istanbul Arel University - Kings College

ÖZET
Gönüllülük gibi sosyal yaşama katılım, sosyal hayatın içinde olma ve toplumsallaşma, yaşlıların yaşam kalitesi için çok önemli bir faaliyet olarak görülmektedir. Türkiye’de emeklilik sonrasında yaşlıların kamusal gönüllülük faaliyetlerinde ne ölçüde yer aldığına ilişkin veriler oldukça yetersizdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda nüfusun yaşlanması ile birlikte uzun süreli bakım işgücüne talebin artacağının yanısıra sosyal katılım ve gönüllülük yoluyla bakım hizmeti verenlerin de yaşam kalitesinin yükseldiğine ilişkin kanıtlar giderek artmaktadır. Bu çalışma, İzmir’de kamuya ve özel kuruluşlara ait bakımevlerindeki gönüllü çalışmaların mevcudiyetini tesbit etmenin yanısıra 60 yaş üstündeki bireylerin bu kurumlarda gönüllülük faaliyetlerinde ne ölçüde yer aldıklarını belirlemeye yöneliktir. Çalışma bulguları, İzmir’deki bakımevlerinde gönüllü çalışmaların yetersiz olduğu ve yaşlıların bakımevlerinde gönüllü olarak çalışmalara büyük oranda ilgi göstermediklerini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Toplumsal Katılım, Gönüllülük, Uzun Sureli Bakım, Türkiye

ABSTRACT

Social inclusion and participation, including civic engagements such as volunteering, can be regarded as an important factor in quality of life of individuals particularly among older people. In the context of longer post retirement years in Turkey, there is a general lack of public activities available for older people. While the nature of contemporary demographic changes signal an increasing demand for long-term care (LTC) workforce there is also emerging evidence that quality of life can be enhanced for caregivers through volunteering and social involvement. The current study reports on research aimed to determine within the city of Izmir in Turkey: 1) the extent of voluntary work in for profit as well as non-profit residential LTC facilities, and 2) levels of participation of older people (60+) as volunteers in LTC facilities. The findings indicate that nearly 10 percent of Izmir LTC facilities benefits from older peoples voluntary work.

Keywords: Civic Participation, Volunteering, Long-term Care, Turkey


59377 kez görüldü, 1889 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi