Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 547 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0249.x

Makyavelizm’in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması
Özgür DEMİRTAŞ-D. Mehmet BİÇKES
Dr.Y.Müh., Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı-Yrd.Doç.Dr., Nevşehir Üniversitesi

Özet
 
Makyavelizm konusunda literatürde çok sayıda çalışma yapılmış ve kavramın organizasyonlar açısından önemi birçok etik araştırmasında vurgulanmıştır. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda literatürde makyavelizm ve olumsuz durumları ifşa etme (whistleblowing) ilişkisine yönelik yeterli düzeyde çalışma olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, makyavelizm kavramını olumsuz durumları ifşa etme mekanizması çerçevesinde daha derinlemesine anlamak amacıyla, makyavelizmin olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaca yönelik yapılan analizlerde, kurulan hipotez çerçevesinde makyavelizmin birinci ve üçüncü kişi olumsuz durum ifşa niyetini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma bulgularının, özellikle Türk literatürü açısından henüz yeterli düzeyde araştırmanın yapılmadığı makyavelizm ve olumsuz durumların ifşa edilmesi alanına önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Örgüt, Etik, Makyavelizm, Olumsuz Durumları İfşa Etme.

Abstract

There are a lot of studies in the literature that mentioned Machiavellianism. This construct and its importance are given in a wide range of ethics research. But, there are few studies mentioning the relationship between Machiavellianism and whistleblowing. So, in this study we examine the effect of Machiavellianism on whistleblowing intention. Results support our hypothesis that Machiavellianism has negative effect on the first and third person whistleblowing intention. These findings contribute to the Turkish literature in that there are very few studies on how Machiavellianism and whistle-blower intention are related.


Keywords: Organization, Ethics, Machiavellianism, Whistleblowing,

59341 kez görüldü, 3456 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi