Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 546 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0248.x

6331 Çerçevesinde Alışveriş Merkezlerinde İşveren Yükümlülükleri ve Bir Risk Değerlendirmesi Örneği
İlknur KILKIŞ-Ceyhun GÜLER-Onur GÖKULU
Assoc. Prof.Dr., Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Research Assistant, Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Chemical Engineer Msc, Class B Occupational Safety Specialist

Abstract
 
Shopping malls (SM), which are shared as working and private life environment at the same time, with a number increasing every day, have substantional contribution to economy and employment. At the end of 2013, the total number of SMs in Turkey is expected to reach 333, the number of those employed in is expected to reach 400 thousand, and the number of visitors is expected to reach 1.6 billion. The SM market in Turkey has been developing very fast, increasing 18 percent on average every year since the early 2000s. SMs provide a working environment for the employees, meantime providing many aspects for the visitors, such as shopping or cultural values. In this context, SMs set centres in which both visitor and personnel health and safety are equally important.

In this study, within the framework of No. 6331 Occupational Health and Safety Law (İSGK), SM management, store owners and subcontractors are evaluated as separate employers and each group of employers’ obligations originated from this law to its employees, customers and visitors is examined. Because of the law adopting a proactive approach and risk assessment being the main principal of this approach, a study on the risk analysis and evaluation in a SM is also given as an example. The study is completed with some suggestions relating to effective implementation of occupational health and safety (OHS) in SMs.


Keywords: Occupational Health and Safety, Shopping malls, Risk assessment, Employer obligations


Özet
 
Aynı anda hem çalışma yaşamı hem de özel yaşam olarak paylaşılan Alışveriş Merkezleri(AVM) her geçen gün artan sayısı ile ekonomiye ve istihdama ciddi katkılarda bulunmaktadır. 2013 yıl sonu itibariyle Türkiye’deki toplam AVM sayısının 333, istihdam edilenlerin sayısının 400 bin ve ziyaretçi sayısının 1,6 milyara ulaşması beklenmektedir. Türkiye’de AVM piyasası 2000’lerin başından bu yana her yıl ortalama yüzde 18 büyüyerek çok hızlı bir gelişim göstermektedir. AVM’ler orada çalışanlar için bir işyeri niteliği taşırken ziyaretçiler açısından alışverişten kültürel faaliyetlere kadar bir çok nedenle gidilen bir mekan özelliğine sahiptir. Bu bağlamda AVM’ler, çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra ziyaretçi sağlığı ve güvenliğinin de aynı derecede önemli olduğu merkezleri oluşturmaktadır.

Bu çalışmada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu(İSGK) çerçevesinde AVM yönetimi, mağaza sahipleri ve alt işverenler ayrı birer işveren olarak değerlendirilmiş ve her bir grup işverenin çalışanlarına, müşterilerine ve ziyaretçilerine karşı bu kanundan kaynaklanan yükümlülükleri incelenmiştir. Kanunun proaktif bir yaklaşımı esas alması ve bu yaklaşımın temelini risk değerlendirmesinin oluşturması nedeniyle AVM’de risk analizi ve değerlendirmesine yönelik bir çalışma da örnek olarak verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği(İSG)nin AVM’lerde etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik bazı önerilerle çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  İş sağlığı ve güvenliği, Alışveriş merkezleri, Risk değerlendirmesi, İşveren yükümlülükleri

63229 kez görüldü, 4885 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi