Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 3 Sıra: 4 / No: 515 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0230.x

Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ Arş.Gör. Nazan ŞAHBAZ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Abstract: Child labor is a major problem both Turkey and the less developed and developing countries. There are several reasons for the inclusion of children in the labor market. Poverty and the perspective of society to child are main causes of child labour. Other causes are high labor costs, children seen as cheap labor, some employers does not have enough awareness about the drawbacks of child labor, employers of small businesses to seek economic opportunities is not sufficient. In this study, using October 1994, October 1999 and in 2006 were the consequences of child labor survey made by Turkish Statistical Institute. Part of the study findings, taken into account the various indicators of child labor and these findings are interpreted.
 
Keywords: Child, Child Labour, Turkey, Urban, Rural
 
Özet: Çocuk işçiliği sadece Türkiye’nin değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de önemli bir sorunudur. İşgücü piyasasında çocukların yer almasının çeşitli nedenleri söz konusudur. Başlıca nedenleri yoksulluk ve toplumun çocuğa bakış açısıdır. Ayrıca işgücü maliyetlerinin yüksek olması, çocukların ucuz işgücü olarak görülmesi, bazı işverenlerin çocuk istihdamının sakıncaları konusunda yeterli bilince sahip olmaması, küçük işletmelerin ekonomik imkânlarının yeterli olmaması işverenlerin çocuk işgücünü talep etmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada, Ekim 1994, Ekim 1999 ve 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu çocuk işgücü anketi sonuçlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgular kısmında, çocuk işgücüne ait çeşitli göstergeler dikkate alınmış ve bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk İşgücü, Türkiye, Kent, Kır.

64055 kez görüldü, 3092 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi