Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 510 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0225.x

Eleştirel Yönetim Çalışmaları Ana Akım Yönetim Çalışmalarının Yönünü Değiştirebilir Mi?
Dr. Ali DİKİLİ

Özet
Bu çalışmada, Eleştirel Kuram temelinde ortaya çıkan eleştirel yönetim çalışmaları (EYÇ)’nın, ana akım yönetim çalışmaları (AAYÇ)’na yön verebilip veremeyeceği sorusuna, Kuhn ve Feyerabend’in bilim felsefesine dair görüşleri çerçevesinde cevap aranmaktadır. Çalışmada EYÇ’nın özünün ne olduğunu anlayabilmek için önce Eleştirel Kuram, ağırlıklı olarak, bu kuramın otantik halini temsil eden Frankfurt Okulu temelinde bahse konu edilmektedir. Akabinde, bilim felsefesinde Kuhn tarafından ortaya konan paradigma değişimi ve Feyerabend tarafından ortaya konan bilimsel anarşizm kavramları çerçevesinde EYÇ’nın AAYÇ karşısındaki konumu irdelenmektedir. Sonuç olarak, EYÇ, eklektik bazı çalışma konuları ve kuramlardan meydana gelmekte olup aslında AAYÇ’nın yerini alabilecek tarzda bir paradigma değişimine yol açabilecek gibi durmamaktadır. EYÇ bunun yerine yönetim biliminde bilimsel anarşizme katkıda bulunup AAYÇ’na eleştirel boyutta felsefî derinlik kazandırma potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel yönetim çalışmaları, ana akım yönetim çalışmaları, Eleştirel Kuram, paradigma değişimi, bilimsel anarşizm

Abstract
This study searches for answer to the question whether critical management studies (CMS), whose base is Critical Theory, are going to be able to shape mainstream management studies (MMS) by considering the ideas of Kuhn and Feyerabend in philosophy of science. In the study, first Critical Theory is discussed especially based on the ideas of Frankfurt School which is predominantly the authentic form of Critical Theory, in order to understand the esence of CMS. Afterwards the position of CMS against MMS is discussed within the contexts of paradigm shift and scientific anarchism which are come up with by Kuhn and Feyerabend respectively, in philosophy of science. As a result, CMS is comprised of some eclectic study subjects and theories and is actually not likely to make a paradigm shift by replacing MMS. Rather, CMS has potential to contribute to scientific anarchism in management science and give philosophical depth in critical dimension to MMS.

Keywords: Critical management studies, mainstream management studies, Critical Theory, paradigm shift, scientific anarchism

64393 kez görüldü, 9052 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi