Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 509 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0224.x

Akademiden Teknokrasiye, Teknokrasiden Bürokrasiye Türkiye`de Yetişkinlere Yönelik Sosyal Politika Eğitimlerinin Yönetimi Üzerine Bir İnceleme ve Yeni Bir Model Önerisi
Dr.Erdem CAM
ÇASGEM

Özet
Yetişkinlere yönelik sürdürülen sosyal politika eğitimleri birçok ülkede Çalışma Bakanlıkları bünyesinde örgütlenir. Türkiye’de de bu görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür. Bu araştırmada Merkez’in yürüttüğü sosyal politika eğitimlerinin yönetimi incelenmiş, eğitim faaliyetlerinin nasıl iyileştirileceği tartışılmıştır. Bu faaliyetler çalışma yönetimi kapsamında sistem analizi tekniğiyle ele alınmıştır. Kurum incelenirken, kuruluş yasasında belirtilen amaç ve görevlerin daha etkili bir biçimde ve sosyal politika perspektifine uygun olarak yerine getirilmesi için yeni bir mevzuatın ve örgütlenmenin gerekli olduğu tezi savunulmuş; yeni bir modele ilişkin temel ilkeler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, sosyal politika eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışma yönetimi.

Abstract
Social policy trainings which are implemented for adults organize by Ministry of Labour’s in many countries. This responsible organization for this purpose is Centre for Labour and Social Security Training and Research in Turkey. In this study, the training and research activities of the Centre are discussed in the context of labour administration. Through the analyses on the institution, it is identified that legislative changes and reformation on the structure of the Centre should be conducted in order to achieve the objectives and tasks effectively that are mentioned in the institutional act of the Centre and social policy perspective. For this purpose, fundamental principles of new model are advised for Turkey.

Keywords: Adult training, social policy training, occupational health and safety training, labour administration.

61651 kez görüldü, 4018 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi