Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 501 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0218.x

Algılanan Bağlılık Tabanlı İnsan Kaynakları Sisteminin Algılanan Gelişim Kültürü ve Yenilikçi İş Davranışına Etkisi
Yard.Doç.Dr.Canan CEYLAN
Uludağ Üniversitesi

Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of perceived commitment-based human resource system on perceived developmental culture and innovative work behavior. Data of the study was gathered from 121 employees in companies that produce spare parts for the automotive industry. Data collection was carried out via a questionnaire survey. According to the findings of the study, perceived commitment-based human resource system has positive effect on perceived developmental culture. Additionally developmental culture partially mediates the relationship between perceived commitment-based human resource system and innovative work behavior.

Keywords:       Commitment-Based Human Resource System, Developmental Culture, Innovative Work Behavior, Human Capital, Management

Özet
Bu araştırmanın amacı, algılanan bağlılık tabanlı insan kaynakları sisteminin algılanan gelişim kültürüne ve yenilikçi iş davranışına etkisini incelemektir. Araştırma verileri taşıt araçları imalat endüstrisine parça üreten işletmelerde görev yapan 121 çalışandan toplanmıştır. Veri toplama çalışması anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, algılanan bağlılık tabanlı insan kaynakları sisteminin algılanan gelişim kültürünü pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, algılanan bağlılık tabanlı insan kaynakları sistemi ile yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkide gelişim kültürünün kısmi aracılık etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Bağlılık Tabanlı İnsan Kaynakları Sistemi, Gelişim Kültürü, Yenilikçi İş Davranışı, İnsan Sermayesi, Yönetim


64727 kez görüldü, 2126 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi