Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 390 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.137.x

Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Identification: A Theorical Investigation
Dr.Başak Aydem ÇİFTÇİOÄžLU
Uludag University

Özet
Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme kavramlarının ilişkisini teorik olarak ortaya koymaktır. Günümüz örgütlerinin en önemli sorunu yetkin isgücünü örgütte tutmak için çalışanlar ile örgüt arasında duygusal bağ ya da duygusal bağlamda anlamlı ilişkiler kurmaktır. Çalışanın örgüt ile kurduğu duygusal bağ, yazında bağlılık, özdeşleşme, aidiyet ve içselleştirme gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Çalışanın örgütüne ilişkin olarak geliştirdiği duygusal bağ, örgütsel psikoloji yazınnda örgütsel bağlılık kavramı ile tanımlanırken, sosyal kimlik kuramı baglamında kurgulanan araştırmalarda örgütsel özdeşleşme kavramı ile ifade edimektedir. Söz konusu bakış açısı farklılığı kavramların kullanımında bir karmaşaya neden olmaktadır. Bu kapsamda çalışmada kavramlar arasındaki ilişki, benzerlikleri ve farklılıkları bağlamında teorik olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme, Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık

Abstract
Main purpose of this study is investigating the conceptual differences between organizational commitment and organizational identification. Today’s main problem of organizations is to provide emotional bond or emotional meaning between employees and organization for keeping talent individual in organizations. Employee’s attachments to an organization may manifest itself in many different forms such as commitment, identification, loyalty and internalization. Organizational psychology literature studies have used organizational commitment where some of researches which were based on social identity theory prefer organizational identification to examine employees’ emotional relationship between their organizations which in turn enhance conceptual confusion between concepts. Main purpose of this study is to teorically investigate concepts relationships either similarities nor differences.

Keywords: Identification, Organizational Identification, Commitment, Organizational Commitment, Affective Commitment

62080 kez görüldü, 7925 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi