Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 387 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.139.x

Kasko Sigortası Tercihinin Konjoint Analizi İle İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep FİLİZ-Murat ŞENGÖZ
Osmangazi Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, pazarlama araştırmalarında firmaların sundukları mal yada hizmetlerin taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin önem derecelerinin belirlenmesinde kullanılan Konjoint Analizi incelenmiştir. Bu tekniğin dayandığı temel nokta, satın alma kararı da dahil olmak üzere karmaşık kararların alınmasının tek faktöre yada kritere dayanmadığı, aksine bir çok faktörün birlikte düşünülerek karar verildiğidir. Uygulamada, İzmir’in Bayındır ilçesindeki otomobil sahibi kişilerin otomobilleri için bir kasko sigortası seçerken en fazla önem verdikleri faktörler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kasko sigortası yaptıracak olanların tercihlerinde önem sırasına göre “Kasko Sigorta Şirketinin İsmi” ilk sırada olduğu tespit edilmiş, ikinci sırada tercih olarak karşımıza “Mini Onarım Hizmeti” faktörünün  tercih edildiği, üçüncü sırada tercih olarak karşımıza “Araç-Sürücü Temini” faktörü, dördüncü sırada tercih olarak karşımıza “Teminat Kapsamı” faktörü ve beşinci sırada “Ödeme Şekli” faktörünün tercih edildiği görülmüştür. Çalışmanın geneline bakılacak olursa uygulanan modelin kişilerin tercihlerine uygunluğu Pearson’ın R istatistiği 0,991 ve p=0,0000 olarak bulunmuştur. Bu da kurulan modelin uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Sigorta, Kasko Sigortası, Konjoint Analizi, Pazarlama, Pazarlama Araştırması

Abstract
In this study, Conjoint Analysis, generally used in marketing research to designate both the features that products or services of the companies must include, and the importance levels of them, is examined. According to this methodology, the purchasing decision of the persons is not only influenced or shaped by just one factor, but also it is a result of a combination of many factors. Application study involving the consumers having automobile in Bayındır, İzmir for their preferences to purchase automobile insurance service is investigated. We discovered that, the content of the automobile insurance is the most important variable affecting the consumers preference. The most prefered insurance is “Automobile Insurance Service Name”. The secondly important criteria is “Repair” and the thirdly important criteria is “Assistance”. The “Guarantee Cover” is determined to be the fourth important criteria. The fifth important criteria is being the service in “Mode of Payment”. The Pearson’s R=0,991 and p=0,0000 for the model, so the model is acceptable.

Keywords: Key words: Insurance, Automobile Insurance Service, Conjoint Analysis, Marketing, Marketing Research.

64964 kez görüldü, 2645 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi