Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 384 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.136.x

Türkiye'de Beşeri Sermaye Harcamaları ve İnsani Gelişmişlik
Dr. Şadan ÇALIŞKAN
Uşak Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de beşeri sermayenin temel iki bileşeni olan eğitim ve sağlık için yapılan harcamaların analizi amaç edinilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı insani gelişme raporlarında insani gelişmişliğin üç temel kriteri olarak kabul edilen; eğitim, yaşam beklentisi ve gelir endeksleri açısından Türkiye’nin durumu ele alınmıştır. Türkiye’de eğitim ve sağlık harcamalarının gerek kişi başına miktarı, gerekse gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yeterli değildir. Harcamalardaki yetersizliğin de bir sonucu olarak, insani gelişmişliğin özellikle eğitim ve sağlık boyutuna ilişkin göstergelerinde önemli sıkıntılar bulunmaktadır. Kamu ve özel kesimin eğitim ve sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması, Türkiye’nin insani gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beşeri sermaye, eğitim, sağlık, beşeri sermaye harcamaları, insani gelişme.

Abstract
The purpose of this paper is to analyze two basic elements of human capital in Turkey: education and health expenditures. In addition, Turkey’s status against three indexes (namely education, life expectancy, and income) which are accepted as the basic criteria for level of human development as mentioned in United Nations Development Program human development reports. Neither per capita figures of education and health expenses nor their share in gross domestic product are at a desirable level when compared to the figures in developed countries. As a result of this, health and education related indicators of human development level in particular are ringing the alarm bells. If public and private sectors allocate more resources to education and health, essential contribution will be made to elevating the human development in Turkey to a higher level.

Keywords: Human capital, education, health, human capital expenditures, human development.

63205 kez görüldü, 2872 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi