Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 345 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0088.x

Yeni Bir Yönetim Aracı: Defterleri Açmak
Arş.Gör. Banu AÇIKGÖZ Doç.Dr. Metin SABAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü

ÖZET

Adı görece yeni duyulmasına rağmen, kökeni 18. yüzyıla dek uzanan açık defter yönetiminin (ADY) bir muhasebe yaklaşımı olarak mı, yoksa bir yönetim aracı olarak mı ele alınması gerektiği sorusu henüz yanıtlanmamıştır. Bu çalışmada uygulamanın önderleri olan Jack Stack ile John Case’in görüşlerine yer verilerek eğitim, ücretlendirme, motivasyon, güçlendirme gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin pek çok ana başlığı içeren ADY’nin yeni bir yönetim aracı olarak ele alınması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açık defter yönetimi (ADY), Jack Stack, John Case, muhteşem işletmecilik oyunu.

Abstract:

The roots of open book management (OBM) go back to the 18 th century though the name of the approach is relatively newly heard and the question of whether it is an approach of accounting or whether it should be taken as a managerial instrument has not been answered yet. In this study, after discussing the opinions of the protagonists of the approach like Jack Stack and John Case, it is emphasized that OBM ought to be taken as a managerial instrument as it includes topics like training, compensation, motivation and empowerment which are the main subjects of human resource management.

 Keywords: Open book management (OBM), Jack Stack, John Case, the great game of business.


64269 kez görüldü, 2870 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi