Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 1 Sıra: 9 / No: 315 /     DOI:

Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak Benchmarking
Yard.Doç.Dr. Yüksel DEMİRKAYA
Marmara Üniversitesi

ABSTRACT

Performance improvement models are popular in some developed countries which have been reformed their public administration systems in the light of the New Public Management (NPM) Model. İn this regard this paper examines some wellknown performance improvement models in summary and then it analyses Benchmarking as a performance improvement model in detail. Briefly, this paper focuses on Bechmarking model as a policy transfer method between municipalities.

Key Words: Performance Management, Benchmarking, New Public Management, Cooperation Among Local Governments.

ÖZET
Performans artırıcı yönetim teknikleri daha ziyade yeni kamu yönetimi akımının tesiriyle, idari yapılarında reform yapan gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Zira etkin bir performans yönetimi yeni kamu yönetimi modelinin temel unsurlarındandır. Bu çerçevede, öncelikle modern dünyada uygulanmakta olan performans yönetimi tekniklerinden bazılarını (en çok uygulananlar) genel hatlarıyla özetledikten sonra yazımızın asıl konusunu oluşturan Benchmarking modelini biraz daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Özellikle bu yönetim tekniğinin belediyeler arası başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasında kullanılabilirliğini sorgulayacağız.

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Benchmarking, Yeni Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler Arası İşbirliği


61874 kez görüldü, 2593 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi