Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 313 /     DOI:

Sosyal Sermaye Ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi (Max Weber'in Perspektifinden Bir Değerlendirme)
Tittle in English:Relation of Social Capital with Regional Development( An Evaluation From the Max Weber's Perspective)
Yard.Doç.Dr. Adulkadir ŞENKAL
Kocaeli Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

ABSTRACT
Social capital which looms large recently is brought to the agenda as an important mean in eliciting social development. It is possible to benefiit from social capital in development of  undeveloped regions. It is also possible to see the importance of social capital to regional development in Max Weber's studies. However Weber didn't used the concept of social capital directly but produce ideas paralel to the meaning of it. Weber mentioned the contribution of cooperation between people in undeveloped regions to development in various ways.

Keywords: Social Capital, Regional Development, Max Weber

ÖZET
Son dönemlerde gündemde önemli bir yer tutan sosyal sermaye sosyal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araç olduğu sıklıkla gündeme getirilmektedir. Özellikle geri bölgelerin kalkınmasında sosyal sermayeden yararlanmak mümkündür. Sosyal sermayenin bölgesel kalkınmaya olan önemini Max Weber?in çalışmalarında bile görmek mümkündür. Weber her ne kadar sosyal sermaye kavramını doğrudan kullanmasa da bu anlama gelecek düşünceler üretmiştir. Weber, geri kalmış bölgelerdeki insanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını çeşitli şekillerde ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Bölgesel Kalkınma, Max Weber


62111 kez görüldü, 3046 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi