Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 309 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0062.x

Çalışma Yaşamı Kalitesinin Artırılmasında Personel Güçlendirmenin Rolü
Doç.Dr. Sevda DEMİRBİLEK Araş.Gör.Dr. Umut Özay TÜRKAN
Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Çalışma yaşamı kalitesini yükseltmeyi amaçlayan örgütlerde, yalın yapılanmaya gidilmektedir. Böylelikle, yönetim yaklaşımında kademe azaltılarak örgüt daha basık hale getirilmekte ve çalışanın dışarıdan kontrol edilmesi yerine, iş ile ilgili kararları vermede özerkleştirilmesi sağlanmak istenmektedir. Personel güçlendirme yaklaşımı doğrultusunda ?işi en iyi yapan bilir? felsefesi benimsenmekte ve çalışanın işi ile ilgili planlama ve uygulamaya dair çeşitli kararları verebilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, çalışan işe daha fazla motive olabilecek, iş becerisi artacak, özgüveni gelişecek ve işine bağlılık derecesi yükselecektir.

Bu çalışmanın amacı, söz konusu iki yaklaşımı bir arada değerlendirerek günümüz örgütlerinde çalışma yaşamı kalitesini sağlamada personel güçlendirmenin etkin bir rolü olup olmadığını ortaya koymaktır.

 Anahtar Kelimeler: Çalışma yaşamı kalitesi, personel güçlendirme, katılım.

Abstract:

In organizations targeting at enhancing the quality of working life, lean structuring is gradually being applied. In management approach, organization is simplified by decreasing business hierarchy and also it is aimed that employees will be granted autonomy in making decisions about their jobs in stead of being superintended. Regarding to employee empowerment approach, the idea that the one who does the job knows the job best is adopted in principle, and it is premeditated that the employee can give some decisions about planning and application of the job. In this way, the employee can have a higher level of motivation, job skills and competence, self-confidence and job loyalty.

With respect to the above approaches, the purpose of this study is to indicate whether employee empowerment plays a crucial role to enhance working life quality or not.

Key Words: Quality of working life, employee empowerment, participation.


61949 kez görüldü, 3943 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi