Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 303 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0057.x

Ev İçi Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet
Şenay GÖKBAYRAK
Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet: Teknolojinin, yaşamın her alanında büyük etkilere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu etkilerin toplumsal ilişkiler sistemi içinde nasıl kurgulandığı ise üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir sorudur. Bu çalışmanın amacı, teknoloji ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini, ev içi teknolojilerin gelişimi örneğinde inceleyerek, ev içi teknolojilerin toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üretip, üretmediğini, bu konudaki yaklaşımlar ve  yapılan araştırmalar temelinde, ortaya çıkarmaktır. Toplumsal cinsiyet ve teknoloji ilişkilerini konu alan teorik yaklaşımlar, ev içi teknolojilerin geleneksel cinsiyetçi roller çerçevesinde, sosyal olarak belirlendiğini ileri sürmektedir. Bu alana yönelik yapılan çalışmalar, söz konusu teknolojilerin toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden ürettiğini ve nadir olarak kadınların ücretsiz ev içi çalışma zamanını azalttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:Teknoloji, toplumsal cinsiyet, ev içi teknolojiler, kadın emeği, ev içi çalışma zamanı.

Abstract: Technology has profound effects on the every aspect of social life. It is necessary to think that how these effects are constructed in social relations system. This study is aimed at exploring the relations between technology and gender concerning with development of domestic technology. It also tries to explore whether domestic technology reproduce gender roles or not based on the perspectives and case studies focused on gender-technology relations. These approaches claim that  technology is shaped by socially  in the framework of traditional gender roles. The case studies focused on this issue show that domestic technology reproduces gender roles in domestic space and rarely reduces women’s unpaid domestic working time.

Key Words: Technology, gender, domestic technology, women labour, domestic working time.


61183 kez görüldü, 2324 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi