Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 297 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0054.x

Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinden İşletme Performansı
Doç.Dr. Muhsin HALİS
Sakarya Üniversitesi - İİBF - Turizm İşletmeciliği Bölümü


61315 kez görüldü, 3004 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi