Yıl: 2005/ Cilt: 7 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 238 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2005.0007.x

Elektronik Postanın Örgütlerde Kullanımı ve Çalışanların Elektronik Posta Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
Dr. Aşkın KESER
Uludağ Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

ÖZET

21. yüzyılda teknolojik ilerlemenin hız kazanması pek çok yeni uygulamayı örgütler açısından bir fırsata dönüştürmüştür. İnternetin sağladığı sanal iletişim fırsatları, bireylerin gündelik yaşamlarında iletişim aracı olarak hızla yaygınlaşmış ve yüz yüze iletişime gölge düşürecek boyutlara ulaşmıştır. Bu durum sadece bireyleri değil örgütleri de etkilemiştir. Bu yönüyle özellikle internet ve elektronik posta kullanımı bu çalışmada incelenmektedir. Her bir yeni sistemin uygulanmasıyla ortaya çıkması olası olumlu ve olumsuz sonuçlar çalışmamızda elektronik posta kullanımı boyutunda incelenmiştir. Örgütlerde elektronik postanın kullanımına yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, bireylerin elektronik postaya yönelik olumlu tutumları bulunmuş ve sadece bireyin özel yaşamında değil örgütteki yaşamında da ne denli önemli bir noktaya ulaştığı saptanmıştır.

 Anahtar Sözcükler: Elektronik Posta, İletişim, Örgütsel İletişim, Örgüt

ABSTRACT

Technological innovations had changed much thingsin organizations such in communication structures.With internet technology not only in organizations also in normal daytime the communication type had transformed. Face to face communication loose its importance and virtual type of interactivity became populer. Electronic mail system is also one of the most populer practices in organizations life. Within many advantages, also diadvantages of electronic mail can be attentioned. In this study, the effects of electronic mail to the organization had investigated with an survey which had performed in Turkey among the white-collar workers.  The result shows that electronic mail is very useful for organizations and also electronic mail system is important communication tool in organizations. Also employees think that electronic mail system is very important in their worklifes.

 Key Words: Electronic Mail, Mail, Organization, Communication


59247 kez görüldü, 3799 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi