Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 754 /     DOI:

Finance Focused Brand Value Measurement: Analysis of Insurance Companies with the Hirose Method
Doç. Dr. Gülsün İŞSEVEROÄžLU
Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemelpaşa MYOAbstract:

The brand is one of the most important values that businesses have. The brand provides a significant competitive advantage among businesses and has a long-term impact on business performance. Various methods have been developed by financiers and consultancy companies in the literature and applications to determine the value of the brand. One of these methods is Hirose method, which is based on accounting and financial data. This method was developed in 2002 by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. In the study, companies operating in Turkey from financial valuation methods using Hiroshi method was aimed to determine the brand value of pension insurance companies. For this purpose, the brand values were measured, and the findings were evaluated with the data obtained from the financial reports of 16 pension companies for the years between 2014-2018.

Keywords: Financial Indicators, Brand, Brand Value, Hirose Method, Insurance Companies.

Özet:
İşletme performansı üzerinde uzun vadeli etkisi olan ve işletmeler arasında önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayan maddi olmayan duran varlıklardan markanın değerini belirlemeye yönelik literatürde ve uygulamalarda finans otoriterleri ve danışmanlık şirketleri çeşitli yöntemler üzerinde çalışmışlardır. Bu yöntemlerden biri olan ve muhasebe ve finans verilerini esas alan Hiroshi yöntemi Japonya`da Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından 2002 yılında geliştirilmiştir. Çalışmada, finansal değerleme yöntemlerinden Hiroshi yöntemi kullanılarak Türkiye`de faaliyette bulunan emeklilik sigorta şirketlerinin marka değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 16 emeklilik şirketinin 2014-2018 yıllarına ait finansal raporlarından elde edilen verilerle marka değerleri ölçülmüş ve bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal göstergeler, Marka, Marka değeri, Hiroshi Metodu, Sigorta Şirketleri.

64318 kez görüldü, 1654 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi