Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 713 /     DOI: 10.4026/isguc.543452

Sosyal Medya ve Sendikalar: Facebook Etkinlik Analizi
Arş. Gör. Dr. Hüseyin SEVGİ
Kırklareli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Sosyal medya, henüz çok kısa bir geçmişi olan, internet tabanlı iletişim platformlarının oluşturduğu ağlar olarak tanımlanmaktadır. Kısa geçmişine rağmen bugün dünyada üç milyardan fazla kişi aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Kablosuz internet erişiminin ve taşınabilir akıllı cihazların yaygınlık kazanmasıyla birlikte sosyal medya sıradan bir iletişim ağı olmanın ötesine geçmiştir. Çok sayıda insanın kullandığı bu ağlar zamanla mikro ya da makro iktidar merkezlerine karşı birer örgütlenme alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu durumun en çarpıcı örnekleri 2011 ile 2014 yılları arasında ortaya çıkan toplumsal protesto hareketleridir. Arap ülkelerinde başlayan, daha sonra ABD’de ve Avrupa’nın birçok ülkesinde ortaya çıkan bu toplumsal hareketlerin ortak özelliği, sosyal medyayı bir örgütlenme aracı olarak kullanmalarıdır. Toplumsal hareketler tarafından örgütlenme aracı olarak kullanılan sosyal medya, işçi sınıfı ve sendikalar açısından da öğrenilmesi gereken yeni bir zemin olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sosyal medyanın etkin kullanımı, sendikaların geniş kitlelere ulaşmasına ve toplumsal meşruiyetini yeniden sağlamasına fırsat yaratabilecek dinamikleri içinde barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İnternet, Sendikalar, Örgütlenme, Facebook

Abstract:

Social media is a network of internet-based communication platforms, with a short history. Despite the short history, more than 3 billion people actively use social media in the world. With wireless internet access and portable smart devices, social media has gone beyond being an ordinary communication network. Social media platforms, which are used by many people, have begun to be used as organizing field against micro or macro power centers. Best examples of this the social protest movements that took place between 2011 and 2014. these social movements, which started in Arab countries and then appeared in many countries of Europe and the US. The common feature of these social movements is that they use social media as an organizing field. Social media, which is used as organizing filed by social movements, can also be regarded as organizing filed in terms of working class and unions. In this context, the effective use of social media will create opportunities for the unions to reach broad masses and provide their social legitimacy.

Keywords: Social Media, Internet, Labour Unions, Facebook


2317 kez görüldü, 180 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi