Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 664 /     DOI: 10.4026/isguc.379229

KİTAP DEĞERLENDİRME:Post-Endüstriyel Dönüşüm
Arş. Gör. Ali Hayda BEŞER
Kırklareli Üniversitesi İİBF

Özet:

İktisadî, ticarî ve teknolojik değişimlerin çalışma hayatını dönüştürme gücü ve biçimi, işçi-işveren, üretici-tüketici ilişkilerine etkisi, daha genelde toplumun zaman ve mekân algılarını farklılaştırması, kısacası topyekûn kültürel hayata etkisi konusunda Türkçede derli toplu oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğunu söylemek gerekmektedir. Var olanların da önem¬li bir kısmının sadece teorik tartışmaların tercümesi veya bir şekilde aktarımından ibaret olduğu görülmektedir. Veysel Bozkurt’un Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi, Ekonomi, Kültür adlı çalışması ‘iktisat sosyolojisi’ denebilecek bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Türkçe olarak kaleme alınan bir çalışma olması ve sözkonusu edilen teorik tartışmalar bağlamında Türki¬ye’deki durumu da inceliyor olması eserin önemli artıları olarak kaydedilmelidir. Bir diğer olumlu özelliği olarak, belli bir düzey korunmuş olmasına rağmen soğuk akademik bir dilden ziyade daha serbest bir dil tercih edilmiş olması da zikredilmelidir.

2775 kez görüldü, 476 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi