Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 619 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0310.X

Antecedents Of Brand Extensıon Success: A Research In Beauty Care Industry
Assoc. Prof. Çağatan TAŞKIN-Assist. Prof. Gül EMEL-Res. Assist. Onur ÖZTÜRK-Res. Assist. Gülcan PETRİÇLİ
Uludag University

Özet
Mevcut marka isminin yeni bir ürün piyasaya sunarken kullanılması anlamına gelen marka yayma stratejisi, günümüzde işletmelerin sıklıkla başvurduğu stratejik bir markalama stratejisi haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı marka yayma stratejisinin başarısında rol oynayan faktörleri anlamak çok kritik bir öneme sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı marka yayma stratejisi başarısın etkileyen faktörleri aydınlatmaktır. Önerilen model, marka yayma başarısında rol oynadığı düşünülen “algılanan kalite”, “algılanan uyum”, tüketicilerin yenilikçiliği”, “tüketicilerin bilgi düzeyi” ve “algılanan risk”olası başarı faktörlerini sınamaktır. Bunun için güzellik bakım sektöründe faaliyet gösteren ve iyi bilinen bir marka belirlenmiş ve bu marka için gerçekte olmayan bir ürün seçilmiştir. Daha sonra araştırma modelinin sınanması için yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa’daki üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, seçilen tüm faktörlerin marka yayma başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler:Marka yayma başarısı, marka stratejileri, güzellik bakım ürünü

Abstract
Brand extension strategy, which means the use of an established brand names when introducing a new product for the market, became one of the most important branding strategies and it is very important to recognize the success factors of brand extensions. The purpose of this study is to enlighten the success factors of brand extension success. The proposed model aims to test the possible success factors such as “perceived quality”, “perceived fit”, “consumer innovativeness”, “consumer knowledge” and the “perceived risk”on brand extension strategy. To test the proposed model, a well known brand operating in the beauty care industry was chosen and a hypothetical product was determined. Then, the data was analyzed by means of structural equation modelling. The sample was composed of university students in Bursa. Findings show that all of the chosen factors have a positive effect on the brand extension success.
Keywords: Brand extension success, branding strategy, beauty care product


57546 kez görüldü, 1400 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi