Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 385 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.134.x

İşyerinde Yıldırma Algısında Dışadönük Ve Nevrotik Kişilik Yapıları İle Cinsiyetin Rolü
Derya DENİZ, Doç.Dr.Pınar ÜNSAL
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Özet

Bu anket çalışmasının amacı çalışanların nevrotiklik ve dışadönüklük kişilik özellikleri ile cinsiyetlerinin örgüt ortamında yıldırmaya maruz kalma algıları üzerinde bir etkisi olup olmadığını saptamaktır.  Çalışmanın ilk aşamasında 22 maddelik bir İşyerinde Yıldırma Ölçeği geliştirilmiştir.  İkinci aşamada bir kamu kuruluşunda çalışan 113 çalışana bu ölçek ile birlikte dışadönüklük, nevrotiklik ve demografik soruları içeren bir soru formu uygulamıştır.  Araştırmanın sonuçları çalışanların işyerinde yıldırmaya uğradıkları yönündeki algılarında nevrotik kişilik yapılarının etkili olduğu hipotezini doğrulamış ancak dışadönüklüğü düşük olanlar ile kadınların işyerinde daha fazla yıldırmaya uğrayacakları yönündeki hipotezler desteklenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yıldırma, Nevrotiklik, Dışadönüklük, Kişilik, Cinsiyet

Abstract:

The aim of this survey study is to investigate the effect of neuroticism and extraversion personality factors and sex of the employees on the  perception of mobbing. In the first stage of the study,  a mobbing scale consisting of 22 items was developed. In the second stage, 113 employees of a public institution were administered scales measuring extraversion, neuroticism along with the mobbing scale.  The results of the study support the hypothesis that high level of  neuroticism is a predictor of mobbing perception.  However, the hypotheses that low level of extraversion and being female would predict higher level mobbing are not supported. 

Keywords: Mobbing, Neuroticism, Extraversion, Personality, Sex

65182 kez görüldü, 3659 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi