Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 8 / No: 305 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0059.x

Müşteri Değeri Ve Farklılaşma Başarısı
Yard.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL
Dicle Üniversitesi - Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu İkt.ve İdari Prog. İşletme Bölümü

Özet: 21. yüzyıl işletmeler için müşteriye sunulan değer tekliflerini rakiplerinkinden sürekli farklılaştırma çabasında olacak işletmelerin ayakta kalabilecekleri bir çağdır.Rekabetin artık yok edici bir silah haline dönüştüğü günümüzde farklılaşma işletmeler için bir gerekliliktir. Başarılı olmak isteyen her işletme rekabetsel üstünlük kazanmak için fark yaratmak ve bunu yaratırken de bir değer oluşturabilmenin önemine inanmak zorundadır. Değer müşterinin gözünde anlam kazanan bir kavram olduğuna göre müşteri değeri; hedef müşteri gurubunun beklentilerini karşılamasının ötesinde beklentilerinin çok üstüne çıkmasını gerektirmektedir.Bu anlamda değer sunumu müşteri istek ve beklentileri ile işletmenin müşteri yararı gözeterek belirlediği ürün veya hizmet vaadi arasındaki uyumdur. Bir başka deyişle işletme ve müşteri arasında paylaşılan ortak bir anlayıştır.  Bu çalışma bir işletmenin rekabetsel üstünlük sağlaması için değer sunumlarını etkili bir tarzda nasıl farklılaştırarak ve konumlandırarak farklılaşma başarısını yakalama becerisine sahip olunabileceği ile ilgilidir. Bu başarıyı güçlü ve özgün değerler sunma yoluyla gerçekleştiren işletme örnekleri ile çalışma sonuçlandırılarak yaratılan müşteri değerinin önemli bir farklılaştırma aracı olarak işletmeleri başarıya götüren önemli yollardan biri olduğu  ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: MüşteriDeğeri, Farklılaşma, Farklı Olma Üstünlüğü, Rekabet Üstünlüğü, Konumlandırma

 Abstract:21 st century will be the age of management which are going to struggle into  differentiate their value proposals from competitors. Differentiation is a necessity for business because competition is turned into a destructive gun in today Every business that wishes to catch the success has to be  different to gain a competitive advantage and has to believe to create value. It’s obvious that value is extremely meaningful concept for the customers so it has to meet the customers expectations as well as beyond the expectations.In this meaning value offer is harmony between customer wishes and expectations with product or service promise which are determined by business take care of customer useful. This study is related on the ability of a management to obtain success on value supplies which are effectively differentiated. This study is also resulted by the model managements which they got success by means of values created and is aimed to manifest the way of success for the managements.

Key Words:Customer value, Differentiate, advantage of being differentiate, advantage of competition, positioning.


62870 kez görüldü, 3010 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi