Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 304 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0058.x

Örgütsel Eylemsizliği Açıklama Aracı Olarak Öğrenilmiş Çaresizlik
Yard.Doç.Dr. Hasan TUTAR
Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu

Özet:   Kontrol edemediği, sonucunu değiştiremediği olaylara sık bir şekilde maruz kalan insan, yavaş yavaş bulunduğu durumu değiştirebileceğine dair inancını yitirmeye başlar. Bu durum kişinin çaresizliği öğrendiği anlamına gelir. Çaresizliği öğrenmiş insan, olayları değiştirme veya kontrol etme gücü olduğu durumlarda bile pasif, umutsuz ve eylemsiz kalır. Ne var ki öğrenilmiş çaresizlik sadece insanlar ve diğer canlılar için söz konusu değildir; örgütler de çaresizliği öğrenebilir. Yeteneklerinin ve potansiyelinin altında faaliyet gösteren örgütler, aslında öğrenilmiş çaresizlik içindedir. Bu çalışmada öğrenilmiş çaresizlik bireysel ve örgütsel boyutlarıyla ele alınmış ve örgütlerin öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmalarında sinerji kültürünün önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenilmiş çaresizlik, sinerji kültürü, atalet, örgütsel davranış, öğrenilmiş güçlülük

Abstract: An individual gradually losses his belief of changing the undesired conditions when he often meets with the events that he can not control and change the results of these events.  This means that he has learned the helplessness. When he learned the helplessness, the individual becomes passive, hopeless, and inactive even in the cases in which he has ability to control and change the events. On the other hand, learned helplessness is not special for only the individuals or animals but also for the organizations. The organizations which operate under the limits of their abilities and potential are actually suffering from learned helplessness. In this study, learned helplessness is dealt with it’s the individual and organizational dimensions and the power of synergy culture is forwarded as a means of escaping from the learned helplessness. 

Key words: Learned helplessness, synergy culture, inertia, organizational behaviour, learned resourcefulness


62903 kez görüldü, 3104 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi