Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 6 / No: 261 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0028.x

Organizasyonlarda İşkolizm Ve İşkolik Çalışanlar
Araş.Gör. Ayşen TEMEL
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

ÖZET

Günümüzde organizasyonlar işkolik çalışanlar nedeni ile işkolizmin etkisi altındadır. İşkolizm, aşırı çalışma ve işe/çalışmaya karşı bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. Bazı organizasyonlarda aşırı çalışma davranışı gösteren çalışanlar verimliliği arttırdığı için ödüllendirilmekte, bazı organizasyonda ise aşırı çalışanların çalışma eğilimlerini azaltmak için çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir. İşkolik çalışanların, kısa dönemde organizasyon için bir kazanç olarak görüldüğü, uzun dönem içerisinde ise organizasyona olumsuz sonuçlar getirdikleri gözlenmektedir. İşkolizm, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, ayrıca işkolik çalışanların çalışma arkadaşları ve üstleri ile problemler yaşadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, işkolik çalışanlar işe karşı bağımlılıkları nedeni ile genellikle ailelerini ihmal etmektedir. İş ve aile yaşamı arasında denge kuramayan işkolik çalışanlar hem işte hem de aile yaşamında sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşkolik çalışanların belirli bir süre sonra verimlilikleri olumsuz olarak etkilenmekte,  işe geç gelme, işten ayrılma isteği vb. davranışlar organizasyonun çalışmasını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda, işkolik çalışanların organizasyonlar tarafından belirlenerek, aşırı çalışmak yerine, verimli çalışmalara yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: işkolizm, işkolik, çalışma ,işkolik organizasyon,işkolik çalışan.

ABSTRACT 

Organizations today are affected by workoholism because of the workoholic employees. Workoholism is defined as overwork and addiction to job or work. In most of  organizations the ones who show the behaviour of overwork are awarded a prize by taking into consideration that it raises their productivity, on the contrary in most of the organizations considering that workoholism decreases their productivity ,various practises are improved in order to decrease their tendency in overwork.In the short-run workoholic employees are regarded as assets to organization, but in the long-run it might lead to negative results within the organization.Workoholism affects employees’ physiocological and physical health negatively, however workoholic employees seem to have problems with their colleagues and superiors.Also workoholic employees neglect their families because of their addiction to job.The workoholic employees who  could not balance their business and family life encounter with problems in both business and family life.After a certain time workoholic employees’ productivity is influnced negatively,they come to work late and want to quit their job etc. With this kind of behaviour, they affect their organization negatively.In this context, workoholic employees are determined by the organization and instead of overworking ,diverse practises  needed to be improved in order to orientate them to productive works.

Key words: workaholism, workaholic, work, workaholic organization, workaholic employee.


56809 kez görüldü, 3057 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi