Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 257 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0025.x

Turkish Trade Unions and The Internet-Web Use: Challanges And Opportunities For Union Survival
Prof.Dr. Ahmet SELAMOÄžLU Assistant Prof.Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Kocaeli University - Economics and Administrative Sciences Faculty - Labour Economics and Industrial Relations Department

Abstract

 Last 30 years is an era which is full of the developments affecting trade union movement adversely. Besides these developments, a new transformation wave has been gaining ground within the last ten years. This transformation wave is the rapidly expanding information and communication technologies. These technologies have brought out both challanges and opportunities for the trade union movement. The transformation experienced with the advent of the information and communication technologies hasn’t been limited to the workplace and the level of production. On the contrary, a process of transformation is being experienced in a social environment where the unions take place, too. While staying out of this transformation wave makes it difficult for trade unions to overcome this precarious situation the union movement has got caught in, benefiting from the opportunities of the process of change is doubtless unenough for unions to cope with this precarious situation.

In conclusion, the trade union movement had better appraise the transformation of organizational structure created by information and communication technologies and benefit from the opportunities appearing in this transformation process for its own organizational structure. To this view, internet and web are transformation technologies and trade union movement could have the chance of reorganization depending upon benefiting from the opportunities information and communication technologies have created. According to the views which point out that these technologies affect the trade union movement positively, internet and web carry out a bridge task between the workforce, whose individual dimension gets stronger and variety increases, and collective movement and solidarity.

In this context, throughout the paper, the importance and development of the information and communication technologies are assessed from the perspective of Turkish trade unions. In this sense, the paper discusses the interest and closeness of the trade unions to information and communication technologies and tries to do a situation analysis. The core of this study is the web and internet relationship of the trade unions. In other words, the paper addresses the interest of trade unions in internet and web services, what is understood and aimed from internet and web services, what are the expectations and analyse the situation in practice.

Keywords: Trade unions, information and communication technologies, internet and web services


Özet

Son 30 yıl sendikal hareketi olumsuz yönde etkileyen çeşitli gelişmelerle doludur. Bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra enformasyon ve iletişim teknolojilerinin son on yıl içerisindeki hızlı gelişimi de önemli bir değişim-dönüşüm dalgası yaratmıştır. Bu bağlamda sendikal hareket farklı fırsatlar ve mücadele alanları ile karşı karşıyadır. Bu değişim dalgasının dışında kalarak sendikal hareketin yapılanmasını tartışmak mümkün olmadığı gibi, sadece bu değişim dalgasının yarattığı fırsatlar ile yapılanmayı düşünmekte yeterli değildir. Kısaca sendikal hareket yeniden yapılanma arayışlarında enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yarattığı fırsatları ve mücadele alanlarını doğru ve zamanında değerlendirmek zorundadır.

Bu görüş çerçevesinde internet ve web, sendikal yapılanma açısından her geçen gün daha fazla fırsatlar yaratan araçlardır. İnternet ve web, bireysel niteliği güçlenen ve farklılıkları artan işgücü ile kolektif hareket ve dayanışma anlayışı arasında günümüzde köprü görevi niteliği kazanan araçlardır. Bu çerçevede makalenin genelinde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin önemi ve gelişimi Türk işçi sendikaları açısından değerlendirilmekte ve bu bağlamda işçi sendikalarının enformasyon ve iletişim teknolojilerine olan ilgisi ve yakınlığı tartışılarak, bir durum analizi yapılmaya çalışılmaktadır. Makalenin amacı işçi sendikalarının internet ve web hizmetleri ile olan ilişkilerini değerlendirmek, beklentileri ve uygulamaları tespit etmektir.

Anahtar kavramlar:İşçi sendikaları, enformasyon ve iletişim teknolojileri, internet ve web hizmetleri


61855 kez görüldü, 2359 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi