Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 294 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0055.x

İşe Alma İşlevinde İşletme Odaklılıktan Aday Odaklılığa Geçiş
Dr. Erkan ERDEMİR
Osmangazi Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü

Özet:

İşe alma, en genel anlamıyla, birey ve organizasyonun bir istihdam ilişkisi içinde bir araya gelmelerini içeren karşılıklı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç birtakım çevresel faktörlerin etkisiyle zaman içerisinde dönüşümler yaşamaktadır. Başlangıçta tamamen işletme odaklı bir bakış açısı ile ele alınan işe alma işlevi giderek aday ve işletme bakış açısını birlikte ele alan bir yapıya bürünmüş, bilgi çağı olarak nitelendirilen son dönemde ise işe almada aday odaklı bakış açısı öne çıkmaya başlamıştır. İşe alma işlevinde meydana gelen söz konusu dönüşüm akademik anlamda işe alma faaliyetini anlamak üzere geliştirilen model ve yaklaşımlara da yansımaktadır. Bu çalışma teoride yaşanan bu dönüşümü işe alma yazını üzerinden incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, işe alma, aday odaklı işe alma

Abstract:

Staffing can be defined as a mutual process by which the individual and the organization become matched to form the employment relationship. This process is transformed by the effects of some environmental factors by the time.  While staffing function, at the beginning, focused mostly on business, it was gradually transformed to the form to include both business and candidate perspectives. This transformation took a new form which brought the candidate focused perspective to the front in today’s knowledge society. Therefore, this transformation has reflections on academic models and approaches which developed to understand staffing. This study examines this transformation in theory by reviewing the staffing literature.

Keywords:
HRM, staffing, candidate focused staffing


63658 kez görüldü, 2571 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi