Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 9 / No: 264 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0031.x

Content Analysis Review Of Websites Of Private Employment Agencies Licensed By İşkur - Turkey
Ass.Prof.Dr. Verda Canbey ÖZGÜLER
Anadolu University - Economics and Administrative Sciences Faculty - Labour Economics and Industrial Relations Department

Abstract

The Internet has spread at such a rate that no other technology has reached and has affected every aspect of our lives. At the same time, it is transforming labour markets, altering the way workers look for jobs and the way firms recruit workers. In this study, which attempts to analyse the impact of Information and Communication Technologies (ICT) that arise from timely and cost-effective access to information related to labour market and in job seeking/placement, activities implemented by the Private Employment Agency in Turkey and announced to job and staff-seekers via the Internet and web pages are reviewed by establishing several evaluation criteria. These evaluation criteria are given in Appendix Table 1.

Key Words:
Content Analysis, Private Employment Agency, Web Page Review, ICT (Information and Communication Technologies), Employment Services

Özet
Bugüne dek hiçbir teknolojinin olmadığı kadar hızlı yayılma gösteren internet, hayatın her alanını etkilemektedir. Aynı zamanda, iş ve işçi arama faaliyetleri için de alternatif yollar ortaya çıkararak, işgücü piyasalarını da etkilemektedir. Bilişm İletişim Teknolojileri (BİT)’ nin iş arama/eleman bulma, işgücü piyasası ile ilgili bilgilere zamanında ve ucuz maliyetli olarak ulaşmada ortaya çıkan etkilerinin analiz edilmeye çalışıldığı bu incelemede Türkiye’de Özel İstihdam Büroları’nın internet ve web sayfaları yoluyla yürüttükleri, iş ve eleman arayanlara duyurdukları faaliyetleri, çeşitli değerleme ölçütleri getirilerek incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler:
İçerik Analizi, Özel İstihdam Bürosu, Web Sayfası İncelemesi,  BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri, İstihdam Hizmetleri


61305 kez görüldü, 2490 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi