Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 255 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0023.x

Sosyal Devletin Meşruiyeti
Doç.Dr. Nergis MÜTEVELLİOÄžLU
Akdeniz Üniversitesi - İİBF - İktisat Bölümü

ÖZET

 

Makalenin konusu, sosyal devletin toplumsal onayını yitirdiği ve ağır bir meşruiyet krizi içinde bulunduğu yönündeki yeni liberal savın ampirik araştırma bulgularına dayanarak irdelenmesidir.

Geçerli hukuk kurallarına uygunluk olarak hukuki meşruluk ve toplum çoğunluğu tarafından onaylanmayı ifade eden sosyo-politik meşruluk, meşruiyet kavramının birbirini bütünleyen iki ana bileşenidir. Bütün çağdaş anayasalarda devlet, demokratik bir sosyal hukuk devleti olarak tanımlandığına, temel hak ve özgürlüklerle birlikte sosyal haklar da güvence altına alındığına, bu düzenlemelerle ilgili bir Anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi söz konusu olmadığına ve olamayacağına göre, sosyal devlet hukuken meşrudur. Diğer taraftan, ampirik araştırma bulguları, 1990’lı ve 2000’li yıllarda da modelin Avrupa ülkelerinin tümünde son derece güçlü bir toplumsal onaya sahip olduğunu kanıtladığına göre,  öne sürülenin aksine, sosyal devletin sosyo-politik meşruiyeti de tartışma gerektirmeyecek kadar sağlamdır.

Meşruiyetten yoksun olan, geçerli hukuk kurallarını ve toplumun büyük çoğunluğunun iradesini hiçe sayan, ampirik kanıtlara dayanmayan ve tamamen ideolojik amaçlı olduğu anlaşılan sosyal devlet karşıtı yeni liberal savdır.

Anahtar Sözcükler: Meşruiyet, sosyo-politik meşruiyet, sosyal devlet, yeni liberalizm

 ABSTRACT

The subject of this study is to examine neo-liberal discourse that claim social state has lost its social approval and entered into a legitimacy crisis by relying on empirical research findings.

Legal legitimacy in the sense of compliance with legal norms and socio-political legitimacy implying the approval by majority of the society are two main components of the notion of legitimacy complementing each other. Since the State is defined  as a democratic, social state where by social rights are  safeguarded together with the  fundamental rights and freedoms in all modern constitutions, there is no need for proposals for the amendments of relevant provisions of the  constitutions,  nor is there doubt for  legitimacy.

On the other hand, as the empirical research findings support that  the social state model  have strong social acceptance  in all European Countries, contrary to the neo-liberal discourse, there is no room for a debate on the socio-politic legitimacy of social state. Instead what is deprived of legitimacy is the neo-liberal discourse itself, that tends to be entirely  ideologic by neglecting the will of majority of population as well as  legal norms and lacking sound empiric proofs.        

Key Words: Legitimacy, Socio-political legitimacy, Social state, Neo-liberalism


64425 kez görüldü, 2571 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi